Kan
man
bli
kjent

gjennom
gjerder?

Send SMS +3 til 2377

og støtt arbeidet for trosfrihet

Din telefonregning belastes kroner 45,- pr måned

+3 måter
å bli kjent på

Med +3 kan du bli kjent med noen av dem som forfølges for sin tro, og noen av dem som jobber for forandring. Du kan:

Dele

HÅP I HÅPLØSHETEN?

Libanon

I Libanon er det verken krig eller umulig å utøve sin tro. Beirut er blitt kalt Midtøstens Paradis, og dette lille landet er på mange måter porten til Europa og resten av verden. Så hvorfor er Stefanusalliansen her? Fordi svært mange flyktninger fra krigene i Syria og i Irak er kommet til dette landet og fordi en del av flyktningestrømmen fra Syria og Irak går gjennom dette lille landet på vei til Europa og resten av verden.

Vi får møte en som er preget av både krigen i Syria og arbeidet i Libanon: 

«Mitt navn er George. Jeg er 25 år gammel og kommer fra Syria. For snart to år siden måtte jeg flykte fra hjemlandet mitt da opprørsgrupper overtok byen min, Aleppo.

Min far døde da jeg var syv år gammel og gjennom familieproblemer ble mine søsken og jeg separert fra vår mor. På grunn av dette har jeg måtte jobbe ved siden av skolen hele ungdomstiden min for å kunne forsørge mine søsken.

Før krigen brøt ut studerte jeg på mitt andre år på universitetet. Jeg studerte til å bli mekanisk ingeniør. Etter skolen hadde jeg en gruppe studenter som jeg hjalp med opplæring. På kvelden jobbet jeg i en spillsjappe – et sted hvor folk kunne komme for å spille på Playstation og Xbox. Dette livet var veldig slitsomt, men man blir alltid vant til den hverdagen man har.

Når krigen brøt ut måtte jeg flykte til Libanon raskest mulig. Både på grunn av at landet mitt var for farlig å leve i, men også for å slippe å bli tvunget til å gå i militæret. Hvis jeg hadde dratt inn i militæret hadde jeg aldri kunne forsørge mine brødre og søstre. Ved å dra til Libanon kunne jeg hvert fall jobbe og hjelpe søsknene mine med litt penger.

Jeg takker Gud for livet mitt her i Libanon. Jeg er veldig heldig – det er mange som er i mye verre situasjoner enn meg selv. Da jeg bodde i Aleppo var jeg aktiv i en lokal kirke. Så når jeg kom til Libanon ønsket jeg å finne en kirke jeg kunne gå i. En familie fra Aleppo viste meg denne kirken hvor jeg fikk møte pastoren og ble tatt godt imot. Jeg fortalte pastoren at jeg hadde hatt tjeneste i kirken i Syria og hadde et ønske om å tjene i denne kirken også. Pastoren ble veldig glad for dette og var enig i at jeg skulle tjene her.

Jeg hadde tjeneste i kirken i seks måneder, men samtidig måtte jeg jobbe hele natten for å kunne forsørge mine søsken. Etter en stund tilbød de meg å jobbe fulltid i kirken, på ett premiss, jeg måtte slutte i jobben jeg hadde på natten slik at jeg fikk hvile. Dette gikk jeg med på!

Jeg har det fint her i Libanon. I fremtiden ønsker jeg å kunne besøke Syria, når krigen er over – men landet kommet aldri til å bli det samme igjen. Derfor ønsker jeg å bli boende i Libanon eller et annet sted. Ved å se det jeg har sett så er det vanskelig å skulle ønske å dra tilbake. Å se hvordan familier går imot sine egne, hvordan folk dreper hverandre bare fordi de har ulike meninger, og hvordan det separerer familier – det er det verste med krigen, og jeg unner ingen å oppleve det samme».

Vi i Stefanusalliansen mener det er viktig å få høre historier om den forfulgte kirke – samtidig som det er viktig å høre om den seirende kirke. Ved å bli kjent med George gjennom hans historie lærer vi at man også kan finne håp i noe som virker som en håpløs situasjon.

Takk for at du støtter arbeidet til Resurrection Church Beirut!

Frimodig ber vi dere ta med Resurrection Church Beiruts arbeid og flyktningssituasjonen i deres bønner.

Dele

RISIKERER TORTUR VED TVANGSRETURNERING

Nord-Korea

Den 4. november ble et hus i Shenyang i Kina raidet av kinesisk politi. Inne i huset fant de ti nordkoreanske flyktninger som søkte ly. Gruppen, som blant annet består av en fire år gammel gutt, har risikert livene sine ved å flykte over den strengt bevoktede grensen mellom Nord-Korea og Kina. Minst fire av medlemmene i gruppen er kristne, melder Christian Solidarity Worldwide. Alle risikerer å bli sendt tilbake til Nord-Korea hvor de står i fare for å bli torturert, mishandlet eller i verste fall henrettet for sine handlinger.

Selv om Kina har en egen lov som beskytter flyktninger, og er en av fem faste medlemmer i FNs Sikkerhetsråd, har likevel den kinesiske regjeringen en politikk som tvangsreturnerer nordkoreanske flyktninger dersom de blir oppdaget innenfor den kinesiske grensen.

I Nord-Korea styres samfunnet av Songbun-hierarkiet. Tilgang på arbeid, mat og andre rettigheter avhenger av hvor en er plassert i dette hierarkiet. Kristne nordkoreanere havner nederst i hierarkiet og oppfattes som sterkt illojale til staten. De risikerer dermed tortur, mishandling eller henrettelse for å ha en annen tro enn det som blir akseptert av det nordkoreanske regimet. Dette er et klart brudd på trosfriheten, som er én av mange menneskerettigheter Nord-Korea bryter hver eneste dag.

Stefanusalliansen støtter arbeidet til Nord-Korea aktivist Tim A. Peters og det livsviktige arbeidet organisasjonen «Helping Hands Korea» gjør for nordkoreanere som flykter fra hjemlandet sitt og inn i Kina. Inne i Kina trenger de hjelp til det meste. Flyktningene som kommer i kontakt med «Helping Hands Korea» på kinesisk side av grensen mot Nord-Korea, blir tatt hånd om og hjulpet i trygghet. Mange av flyktningene blir smuglet videre – på lange, risikofylte ruter – til et land der de kan få oppholdstillatelse og ikke trenger å skjule seg for myndighetene, slik de må i Kina.

«Vi leser mye om Nord-Korea i media i dag, men alt handler om prøvesprengninger av atomraketter og hydrogenbomber. Det blir snakket altfor lite om de umenneskelige forholdene det nordkoreanske folket lever under», sier vår partner Tim A. Peters. Videre påpeker Hilde Skaar Vollebæk, konstituert generalsekretær i Stefanusalliansen, at selv om vi sjelden får nyheter om menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea, så vet vi likevel at den nordkoreanske befolkningen utsettes for overgrep som er blant de groveste og mest omfattende i hele verden. En detaljert rapport fra FNs granskingskommisjon for Nord-Korea dokumenterte i 2014 at regimet var ansvarlig for blant annet systematisk utryddelse av folkegrupper, slaveri, tortur, seksuell vold, tvangsaborter, forfølgelse og utsulting av store deler av befolkningen (Dagsavisen Kronikk: Det forsømte folket).

Vi oppfordrer den norske regjeringen til å påta seg en rolle som sterke støttespillere og modige stemmer som vil løfte menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea. Samtidig oppfordrer vi dere +3-ere å spre informasjon om situasjonen i Nord-Korea – og bli med å be for de ti flyktningene som risikerer å bli tvangsreturnert til hjemlandet.

Christian Solidarity Worldwide oppfordrer også til å appellere til kinesiske myndigheter om denne saken, det kan gjøres her: http://www.csw.org.uk/nkoreaescapees.

Be

Nepal kriminaliserer skifte av tro

Nepals president har signert loven som kriminaliserer konvertering i landet. Mange menneskerettighetsforsvarere har prostestert og bedt presidenten om å ikke signere loven, men likevel gjorde han det. Dermed følge Nepal nabolandene India og Pakistan hvor en religiøs nasjonalisme hindrer trosfriheten. 

- Hindunasjonalister i Nepal blir sterkere. De er intolerante mot tros- og livssynsfrihet, mest rettet mot kristne. Den nylige sammenslåingen av Nepali Congress og Rastriya Prajatantra Party Nepal er blitt en trussel mot kristne i Nepal. Hindunasjonalisme innebærer at for å være en god nepaleser, må du være hindu, sier Khanal til Magasinet Stefanus. 

Loven ble signert samme dag som FNs Generalforsamling valgte Nepal som ett av 15 nye medlemmer i FNs Menneskerettighetsråd. 

Christian Solidarity Worldwide (CSW) uttrykker også at den nepalske regjeringen setter begrensninger for trosfriheten og muligheten for å kunne uttrykke sin tro ved å innføre denne loven. 

Artikkel 26 i Nepals grunnlov sier følgende: «Ingen skal prøve å forandre eller konvertere noen fra en religion til en annen, eller å forstyrre/sette på spill andres religion. Slike handlinger/aktiviteter skal straffes ved loven». Samtidig sier Nepals grunnlov av 'Sanatana Dharma' (hinduistisk tro) vil være beskyttet av staten. 

Hvis en blir funnet skyldig i brudd på denne loven vil en risikere en straff på fem år i fengsel, i tillegg en bot på 50,000 rupier (omtrent $770 USD). 

En katolsk menneskerettighetsaktivist frykter for at loven blir mistolket og misbrukt av mennesker som ønsker å falskt anklage andre. «Det er fryktet at denne loven kan resultere i en situasjon som er verre enn Pakistans blasfemilov», hevder Christianity Today. 

«VERDENS MEST FORFULGTE MINORITET»

Myanmar

Rohingya-muslimene blir ofte beskrevet som «verdens mest forfulgte minoritet». De er en etnisk gruppe som i følge mange historikere og Rohingya-grupper bodd i Myanmar siden 1100-tallet. De er ikke anerkjent som et av landets 135 offisielle etniske grupper og har siden 1982 blitt sett på som statsløse. De blir avvist av landet de kaller «hjemme» og er i tillegg uønsket av sine naboer. 

Som resultat av loven, har Rohingya-muslimene i flere tiår opplevd begrensninger i deres rettigheter til å studere, jobbe, reise, gifte seg, praktisere religion og få tilgang til gode helsetjenester. De har heller ikke hatt lov til å stemme. 

Økende angrep og vold fra militæret i Myanmar blir nå ansett som et forsøk på «etnisk rensing». Den siste tiden har over 480,000 Rohingya-muslimer flyktet fra volden, og mange bor nå i flyktningleirer i Bangladesh. De har lenge hatt mangel på grunnleggende behov. Bangladesh ønsker heller ikke å ta imot flyktningene. Flere opplever å bli tvangsreturnert tilbake til Myanmar. Mange av flyktningene forteller forferdelige historier om blant annet drap, voldekter og hus som blir brent ned. Dette hevder regjeringen i Myanmar er «falskt» og «forvrengt», melder BBC. 

I 2015 vant Aung San Suu Kyi og hennes demokratiske parti, NLD, valget i Myanmar. Hun har tidligere sittet 15 år i husarrest for sin kamp om demokrati. Dette var det første frie valget på 25 år. Hennes største prioritering skulle være å skape fred i landet. Derimot mottar Suu Kyi mye kritikk for at hun ikke klarer å oppnå målene sine. Hun nekter for den «etniske rensingen» som pågår, hun fordømmer ikke militærets handlinger og hun står ikke opp for menneskerettighetene. 

Tidligere menneskerettighetsrådgiver i Stefanusalliansen, Kristin Storaker skriver «Det er statens ansvar å sørge for innbyggernes rettigheter, inkludert de som ikke tilhører majoritetens religion eller etnisitet» i Vårt Land. Stefanusalliansen var en av 20 organisasjoner som har sendt brev til regjeringsleder Aung San Suu Kyi for å legge fokus på disse seriene av anti-muslimske handlinger. 

  • Bli med å spre kunnskapen om situasjonen for Rohingya-muslimene
  • Be for at Rohingya-folket skal bli anerkjent som etnisk gruppe i Myanmar
  • Be for at den «etniske rensingen» umiddelbart skal ta slutt
  • Be om at Aung San Suu Kyi skal stå klarere opp mot diskriminering og overgrep.

Dele

SLAPP UT AV VIETNAMESISK FENGSEL

Vietnam

I april 2011 ble pastor Nguyen arrestert. Året etter ble han dømt til 11 års fengsel for angivelig å ha sådd splid blant folket. 28. juli slapp han ut av fengselet, med en betingelse om at han og hans familie straks forlot Vietnam. 

Både pastor Nguyen og hans kone Than Thi Hong har vært sterke forkjempere for religiøs frihet i Vietnam. De har også kjempet for rettighetene til minoriteter, urfolk og kvinner. 

I tiden i fengselet slet pastoren mer og mer med helseproblemer, og han forteller om tidvis hardhendt og fysisk brutal behandling i fengselet. 

Men pastor Nguyen satt fengslet har hans kone og deres barn blitt trakassert og overvåket av myndighetene. I tillegg har de knapt fått ha kontakt med ham i fengselet. 

I dag har pastoren kommet til USA sammen med sin kone og fem barn. 

- Mens vi hilser velkommen løslatelsen av pastor Nguyen Cong Chinh, protesterer vi mot betingelsen at han må forlate Vietnam for å få sin frihet, hvilket betyr et tvangseksil. Vi fordømmer behandlingen av både pastor Nguyen og Hong, særlig trakasseringen og de fysiske overgrepene som begge er blitt utsatt for bare fordi de kjemper for rettighetene til sine medborgere, sier Mervyn Thomas, lederen for Christian Solidarity Worldwide. 

Samtidig som løslatelsen til pastor Nguyen skjer det en rekke arrestasjoner av aktivister og menneskerettsforkjempere i Vietnam, melder Christian Solidarity Worldwide. Fire personer er arrestert etter straffelovens paragraf 79 for «aktiviteter med det formål å undergrave folkets styre».

Be

10 ÅRS FENGSEL FOR KRISTEN VIRKSOMHET

Iran

Etter at 8 kristne ble dømt til fengsel i juni, er 4 nye kristne dømt til 10 år.
De fire på bildet (fra venstre): Saheb Fadaie, Youcef Nadarkhani, Yasser Mossayebzadeh og Mohammad Reza Omidi er dømt for å ha motarbeidet Irans sikkerhet, ha utbredt husmenigheter og ha spredt «sionistisk kristendom». Alle fire anker dommene.

Til sammen 12 kristne er dømt til fengsel de siste to månedene. 11 har fått 10 års fengsel og en har fått 15 år. Det er helt uvanlig med så strenge straffer. Den iranske menneskerettighetsforkjemperen Mansour Borji sier at dommene er forhastet og at de viser myndighetenes frykt for fremveksten av kristendommen i landet. De siste årene har det vært en eksplosjonsartet vekst av kristne i Iran. Borji sier at myndighetene med dette vil sende en advarsel til de kristne.

Amin Afshar-Naderi, som er dømt til 15 års fengsel, har skrevet et brev til myndighetene der han spør «Hva har jeg gjort slik at dere hater meg så inderlig?» og truer med å avslutte livet sitt med sultestreik. To av de som nylig ble dømt, Omidi og Nadarkhani, må sone to av årene langt borte fra sine familier, i et område syd i Iran med ekstremt høye temperaturer om sommeren.

Bli med å be for beskyttelse for alle de 12 som er dømt, for ankesakene, og for at iranske kristne ikke skal miste motet på grunn av disse dommene.

Be

Kristne ledere siktet for kidnapping og tvangskonvertering i India

India

Er du redd for å dra på kristen leir i Norge?
Den 21 mai var 72 barn på vei til en kristen leir i Madhya Pradesh state, i India. De åtte voksne lederne som hadde ansvar for dem ble arrestert på togstasjonen på vei til leiren. De ble siktet for kidnapping og tvangskonvertering.

Åtte kristne ledere som skulle ta med seg 72 barn på en kristen leir i Madhya Pradesh state, i India, ble arrestert av politiet på veien. Politiet tok med seg alle de 72 barna, og de åtte lederne til politistasjonen. Dette var barn helt ned i 6 års alderen. Barna ble etter hvert hentet av foreldre, men lederne sitter fremdeles i varetekt.

En av lederne var en 15 år gammel gutt, som satt i varetekt i nesten en måned før han ble sluppet ut på tirsdag 20 juni. «Jeg savnet hjemmet mitt så mye – Jeg gråt hver dag, og ba», sier Akash Gundia til Morning Star News. «Endelig hørte Herren meg. Jeg er veldig glad for å være hjemme». Videre forteller Akash at han fortalte politiet at han hadde vært kristen hele livet og at de skulle delta på Vacation Bible School (VBS), men politiet trodde ikke på han.

Barna kom fra avsidesliggende landsbyer, og det tok dermed to-tre dager før foreldrene ankom politistasjonen. De fortalte til politiet at de allerede var kristne og at det ikke var noen tilfeller av tvangskonvertering eller kidnapping.

Politiet forteller de opplever press fra hinduistiske ekstremister og aktivister. Lederne står i fare for å bli dømt for tvangskonvertering og kidnapping. Fengselsdommen for tvangskonvertering er på 1 år, mens dommen for kidnapping er 7 år. De risikerer dermed 8 år i fengsel dersom de blir dømt skyldig.

Bli med å be om løslatelse for de kristne lederne som sitter i varetekt!

Be

122 kristne arrestert i Eritrea

Eritrea

I mai ble 122 kristne arresert i 4 aksjoner. Ved et av tilfellene ble 45 kristne arrestert samtidig og kjørt av gårde til en soningsleir. 23 barn ble etterlatt på egen hånd da foreldrene ble arrestert.

De siste 15 årene har myndighetene i Eritrea arrestert flere tusen kristne. De er blitt utsatt for umenneskelig behandling og er blitt forsøkt presset til å frasi seg sin tro. Foruten kristne blir opposisjonspolitikere, journalister og alle andre som oppfattes som opposisjonelle, utsatt for lignende behandling. 

I mai ble 122 kristne arrestert i 4 aksjoner. Ved et av tilfellene ble 45 kristne arrestert samtidig og kjørt av gårde til en soningsleir. 23 barn ble etterlatt på egen hånd da foreldrene ble arrestert. Ettersom myndighetene går fra hus til hus og spør folk ut om deres tro, er det ventet flere arrestasjoner i nærmeste fremtid. 

I 2002 ble alle trossamfunn bortsett fra fire erklært ulovlige i Eritrea. De fire godkjente er ortodokse kristne, katolikker, lutheranere og sunni-muslimer. Disse har ikke vært like utsatt som andre, men de har opplevd problemer hvis de ikke retter seg etter myndighetenes pålegg. 

Lære

16-åring fengslet for blasfemi

Pakistan

Den kristne gutten Nabeel Masih (16 år) er anklaget for blasfemi. Han har sittet i fengsel siden september og får ikke slippe fri mot kausjon.

I september i fjor oppdaget noen et bilde av Kaba-steinen, muslimenes helligdom i Mekka, på Nabeels Facebook-side. De mente at bildet krenket islam, og anmeldte Nabeel for å ha «likt» bildet og delt det på Facebook. Samme dag omringet politiet Nabeels hjem og arresterte ham.

Nabeels fetter Imran sier at Nabeel ikke har noe imot muslimer og at han ikke hadde til hensikt å såre noen. Han sa det hele var en feil og at Nabeel hadde tenkt å ta avstand fra bildet.

En menneskerettighetsforkjemper sier at hele fengslingen av Nabeel er lovstridig, siden retten ikke har fått godkjenning til å føre rettsaken fra nasjonale eller provins-myndigheter, slik loven sier.